TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
1.Internet bị lỗi
Các hoạt động Internet không nằm trong phạm vi kiểm soát TT fx, và do đó không thể đảm bảo tính tin cậy về việc tiếp nhận và phát tín hiệu thông qua Internet, cấu trúc hoặc kết nối thiết bị điện tử khách hàng. TT fx không chịu trách nhiệm vì truyền thông thất bại hoặc trì hoãn khi giao dịch online.
2.Rủi ro thị trường và giao dịch trực tuyến
Giao dịch ký quỹ liên quan đến rủi ro lớn và không nhất thiết phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng tham khảo Tuyên Bố Tiết Lộ Rủi Ro để biết chi tiết về các rủi ro. Trong khi giao dịch trực tuyến mang lại nhiều tiện ích hoặc hiệu quả tốt cho khách hàng, nhưng không giảm rủi ro giao dịch ký quỹ. Do đó, khách hàng phải sẵn sàng chịu rủi ro này trước khi giao dịch.
3.Bảo vệ mật khẩu
Khách hàng phải giữ bí mật mật khẩu của mình để đảm bảo không có bên thứ ba nào có quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các hướng dẫn gửi qua e-mail hoặc sàn giao dịch điện tử, hướng dẫn do TT fx gửi qua đường bưu điện, sàn giao dịch điện tử, điện thoại hoặc bằng văn bản, ngay cả khi phát hành bởi một bên thứ ba. Các hướng dẫn đã có chứng nhận giữa mật khẩu khách hàng hoặc chữ ký của khách hàng với tài khoản. Theo phán đoán của TT fx tin rằng đây là cấp quyền của khách hàng.TT fx không chịu trách nhiệm về các yêu cầu tìm kiếm thêm về thẩm quyền này, cũng như không chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành vi được thực hiện hoặc không được thực hiện vì những quyền hạn này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật, an toàn và sử dụng mật khẩu.
4.Báo giá bị lỗi
Nếu báo giá hoặc giá giao dịch bị lỗi, TT fx không chịu trách nhiệm về lỗi tương ứng trong số dư tài khoản. Lỗi liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: giao dịch viên cung cấp bao giá bị lỗi, báo giá của giá thị trường phi quốc tế hoặc bất kỳ báo giá nào bị lỗi (chẳng hạn như do phần cứng, phần mềm, đường dây truyền thông hoặc các hệ thống bị lỗi dẫn đến báo giá bị lỗi hoặc bên thứ ba trích dẫn số liệu dữ liệu bên ngoài sai). TT fx không chịu trách nhiệm về số dư tài khoản do lỗi, khi khách hàng đặt lệnh cần phải dành đủ thời gian để thực hiện lệnh và thời gian cần thiết để hệ thống thanh toán ký quỹ. Nếu giá lệnh hoặc thiết lập đặt lệnh quá gần với giá thị trường, điều này có thể kích hoạt các lệnh khác (tất cả các loại lệnh) hoặc đưa ra thông báo ký quỹ. TT fx sẽ không chịu trách nhiệm về thông báo ký quỹ, số dư tài khoản hoặc các vị thế tài khoản do không đủ thời gian để hệ thống thực hiện các lệnh hoặc thanh toán. Trên những tình hình trên không phải là tất cả. Trong trường hợp có báo giá hoặc thực hiện lệnh bị lỗi, TT fx có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh đối với tài khoản liên quan. Bất kỳ tranh chấp xảy ra vì báo giá hoặc thực hiện bị lỗi, chúng tôi có quyền giải thích và giải quyết theo tình hình thực tế. Vì vậy, bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm nào, khách hàng đồng ý bồi thường cho TT fx khỏi bị hư hại. Kiếm lời chênh lệch giá(arbitrage) Lỗi trong Internet, sự chậm trễ kết nối và báo giá bị lỗi đôi khi gây ra báo giá trên sàn giao dịch quốc tế TT fx không phản ánh chính xác giá thị trường theo thời gian thực.Những hành vi "kiếm lời chênh lệch giá", "lừa đảo", hoặc vì sự chậm trễ trong kết nối mạng lợi dụng chệnh lệch giá kiếm lời không thể tồn tại trong thị trường giao dịch mà khách hàng giao dịch trực tiếp với đại lý. TT fx không cho phép khách hàng tiến hành hành vi kiếm lời chênh lệch giá trên sàn giao dịch của công ty chúng tôi. Giao dịch dựa trên sự chậm trễ báo giá có thể bị hủy. TT fx có quyền sửa đổi và điều chỉnh các tài khoản liên quan đến các hành vi trên. TT fx có quyền tuyệt đối yêu cầu giao dịch viên can thiệp hoặc phê duyệt tất cả các lệnh và khóa tài khoản của khách hàng liên quan mà không cần thông báo khách hàng trước. TT fx sẽ giải quyết tranh chấp xảy ra vì kiếm lời chênh lệch giá hoặc thao túng giá theo quyết định tuyệt đối của mình. TT fx bảo lưu quyền khóa tính năng rút tiền của khách hàng cho đến khi hoàn toàn có thể giải quyết được các vấn đề trên. Bất kỳ hành vi hoặc giải pháp nào được nêu ở đây sẽ không ảnh hưởng hoặc từ bỏ bất kỳ quyền hạn hoặc bồi thường của TT fx đối với khách hàng và nhân viên của mình.
5.Thao túng giá, thực hiện và nền tảng
TT fx nghiêm cấm việc thao túng giá, thực hiện và nền tảng của mình dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu TT fx nghi ngờ rằng bất kỳ tài khoản nào có hành vi thao túng đều sẽ bị xử lý, TT fx có quyền điều tra và xem xét tài khoản và khấu trừ lợi nhuận thu được từ các hoạt vi liên quan từ tài khoản bị nghi ngờ. TT fx có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các tài khoản liên quan. TT fx dựa trên quyết định tuyệt đối đối với các tài khoản bị nghi ngờ thao túng, yêu cầu giao dịch viên can thiệp, phê duyệt lệnh hoặc khóa tài khoản của khách hàng liên quan. Đối với bất kỳ tranh chấp xảy ra vì kiếm lời chênh lệch giá (arbitrage) hoặc thao túng, TT fx sẽ giải quyết nó theo quyết định tuyệt đối của mình. TT fx có thể báo cáo sự cố cho bất kỳ cơ quan quản lý có liên quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào. Bất kỳ hành động hoặc giải pháp nào được nêu ở đây không trừ bỏ hoặc thiệt hại bất kỳ quyền hoặc bồi thường của TT fx đối với khách hàng và nhân viên của mình.
6.Đối tác giao dịch khách hàng - Tính lưu thông thị trường
Công ty chúng tôi không thể đảm bảo tính tin cậy của đối tác giao dịch của khách hàng. Công ty đã chỉ cố gắng hết sức để giao dịch với các tổ chức và nhà thanh toán nổi tiếng và đáng tin cậy. Ngoài ra, công ty có thể ngừng giao dịch do vấn đề tính lưu thông giao dịch, do đó khách hàng không thể kịp thời đóng vị thế thua lỗ, điều này có thể gây thiệt hại đáng kể cho khách hàng. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn thất này.
7.Chính sách ký quỹ (đối với nền tảng TT fx)
Chính sách ký quỹ của công ty có thể yêu cầu gửi thêm tiền từ khách hàng để duy trì tài khoản ký quỹ và khách hàng có nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu ký quỹ đó. Nếu không, nó có thể được tự động đóng vị thế và gây ra thiệt hại tương ứng. Công ty cũng có quyền từ chối chấp nhận đặt lệnh hoặc cung cấp hedging.
8.Đề nghị hoặc thông tin của bên thứ ba
Nếu bất kỳ người nào mà không phải là nhân viên của công ty ( dưới đây gọi tắt "Bên thứ ba" ) cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tư vấn về sản phẩm giao dịch cho khách hàng, chúng tôi không thể kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ về sản phẩm giao dịch của họ. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra vì việc sử dụng thông tin hoặc lời đề nghị.
9.Cấp quyền quản lý tài khoản và giao dịch cho bên thứ ba
Nếu khách hàng cấp quyền quản lý tài khoản và giao dịch cho bên thứ ba, bất cứ là tự chủ hay không tự chủ, công ty đều không bao giờ chịu trách nhiệm về các lựa chọn mà khách hàng. Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc bảo đảm về các bên thứ ba tham gia giao dịch, công ty không chịu trách nhiệm về các tổn thất do các hành vi của bên thứ ba gây ra. Do đó, nếu khách hàng cấp quyền quản lý tài khoản và giao dịch cho bên thứ ba, khách hàng phải tự chịu mọi rủi ro có liên quan. Nếu khách hàng chưa được công ty đồng ý cấp quyền quản lý tài khoản và giao dịch cho bên thứ ba, công ty chúng tôi bảo lưu mọi quyền hủy toàn bộ hoặc một phần giao dịch đối với tài khoản liên quan, mà không cần thông báo khách hàng trước.
10.Giám sát và pháp luật
Khách hàng phải tuân thủ pháp luật địa phương, trong đó có tuân thủ pháp luật khu vực và khu tư pháp, có được sự đồng ý của chính quyền hoặc tuân thủ quy định các cơ quan giám sát, cũng như nộp thuế và số tiền khác liên quan khi sử dụng nền tảng của công ty. Khách hàng tiến hành giao dịch trên nền tảng của công ty chúng tôi sẽ được coi là hứa với chúng tôi đã tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. Nếu khách hàng có thắc mắc về tình hình liên quan, khách hàng nên tư vấn luật pháp và chuyên gia độc lập khác trước khi mở tài khoản và bắt đầu giao dịch.