Sàn giao dịch đa nguyên hoá  Trải nghiệm giao dịch  tuyệt vời
Sàn giao dịch song phương cá nhân thông minh  Đáp ứng tất cả nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư

TT fx

Nền tảng hỗ trợ

Windows XP hoặc phiên bản cập nhật

iOS 5.1.1 hoặc cao hơn

Android 4.0 hoặc cao hơn

Giao diện nền tảng

Giao diện mini

Giao diện báo giá

2 loại

Sản phẩm yêu thích tùy chọn

Chức năng nền tảng

Du khách đăng nhập

Tra cứu mỗi báo giá

Tra cứu báo biểu

2 loại

Kiểu giao dịch

Giao dịch one click/giao dịch double click/xác nhận giao dịch

Công cụ phân tích

Biểu đồ

Biểu đồ dạng đường/giờ phút /hình nến

Chỉ số kỹ thuật

68 loại + chỉ số tùy chỉnh

Quản lý vốn

Quản lý vốn

Nạp tiền, rút tiền

Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh

Lệnh giá thị trường, lệnh limit, lệnh stop

Lệnh chốt lời, lệnh dừng lỗ

Hedging(đóng vị thế bắt buộc)

Điều kiện giao dịch

Vốn giao dịch tối thiểu

2 Đô la Mỹ

Thời gian giao dịch

5 ngày 24 giờ

Loại giao dịch

Hơn 40 loại gồm ngoại hối

Hàng hóa, sản phẩm chỉ số

Đòn bẩy tối đa

1 : 500

Chênh lệch các cấp

Ký quỹ các cấp

Độ sâu thị trường

Thông tin tin tức

Tỷ lệ vị thế mở

Tin tức quốc tế theo thời gian thực

Lịch kinh tế

Tỷ lệ vị thế mở

Tải nền tảng

Tải

Nhấn để tìm hiểu về hướng dẫn thao tác nền tảng

Nền tảng TT fx

Giao dịch gần 40 loại tài sản nổi bật bằng ký quỹ gồm ngoại hối, chỉ số, hàng hóa

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Các phương thức giao dịch khác nhau có cùng cơ hội đầu tư, mở tài khoản và tải nền tảng theo thời gian thực

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm