Ngoại hối
Thị trường tài chính lưu động lớn nhất toàn cầu, lượng giao dịch mỗi ngày trung bình trên 5 nghìn tỷ Đô la Mỹ

Khi bạn tiến hành giao dịch ngoại hối tại TT fx , bạn được hưởng

Mở tài khoản thật có thể được hưởng

0Phí thủ tục

Mở tài khoản ngay

Đòn bẩy cao nhất trong ngành có thể đạt tới

500lần

Chi tiết hợp đồng

Phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực trên

300,000vị thế

Phân tích vị thế

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Các phương thức giao dịch khác nhau có cùng cơ hội đầu tư, mở tài khoản và tải nền tảng theo thời gian thực

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm